Topic: yari

The doctor is out
The doctor is out
Call me Ishmael
Call me Ishmael
Daikirai
Takon
I love you Ji-chan
I love you Ji-chan