Topic: yari

I love you Ji-chan
I love you Ji-chan
Takon
The doctor is out
The doctor is out
Daikirai
Call me Ishmael
Call me Ishmael