Ovaj Prijateljski post predstaviti će u kratkim crtama našu Hrvatsku. Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) je europska država, zemljopisno smještena na prijelazu iz Srednje u Jugoistočnu Europu. Hrvatska graniči na sjeveru sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom, na jugu i istoku s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. S Italijom ima morsku granicu. Jedna od osnovnih gospodarskih grana je turizam, i mogu sa sigurnošću reći da je Hrvatska jedna od ljepših destinacija za ljetovanja. Ova zemlja prati sve svjetske trendove kako u internet marketingu, tako i u VoIP tehnologiji, gastronomiji, i drugim granama. Dođite i posjetite Hrvatsku kako bi ste se uvjerili u ljepotu mediterana. Novi mobiteli su isto tu Tongue

Topics: internet, hrvatska
internetsvijet
Translation comes:This friendly post
will present briefly country-Croatia(official
name: Republic of Croatia). Croatia is a European country, geographically located in South Eastern Europe. Croatia borders
with Slovenia to the north and Hungary, and Serbia to the east, south and east
by Bosnia and ...
  • February 12, 2010
  • ·
  • Like
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above