Topic: yari

Call me Ishmael
Call me Ishmael
The doctor is out
The doctor is out
I love you Ji-chan
I love you Ji-chan
Daikirai
Takon